Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home

Welkom bij Bureau De Kreek

Mededeling

Bureau De Kreek is per 1 januari 2020 gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Bureau De Kreek levert rechtsbijstand aan cliënten die schade lijden door internationale misdrijven, terrorisme en georganiseerde (ambtelijke) misdaad.

De Jeugdhulp

Bureau De Kreek werkt aan verbetering van de jeugdhulp. Daaronder begrepen strafrechtelijke middelen in het civielrechtelijke kader ten einde strafvervolging te bewerkstelligen van een en/of meerdere medewerkers van de jeugdhulp waaronder begrepen de raad voor de kinderbescherming in verband met bedrijfsmatige kinderhandel. Voorts draagt Bureau De Kreek middels onderzoek bij aan de waarheidsvinding in de Jeugdhulp. Rapportages zijn openbaar en gepubliceerd bij Lawyers.nl.

Geert Wilders

Bureau De Kreek werkt aan strafrechtelijke maatregelen in het civielrechtelijke kader tegen Geert Wilders persoonlijk in verband met misdrijven tegen de veiligheid van de Staat. Eerder heeft Bureau De Kreek bij en tijdens het Wildersproces in 2011 pogingen ondernomen Wilders aan te houden en vervolgd te krijgen voor andere misdrijven waarvoor hij toen is vrijgesproken.Ook trad Bureau De Kreek op in het tweede proces tegen Wilders in verband met zijn Marokkanen-uitspraken. Door omstandigheden is Wilders nog altijd een existentiële bedreiging van cliënten met Joodse achtergrond van Bureau de Kreek.

Keywords

  • Exorcism
  • Conspiracy
  • The Three Oats
  • Jihad legal
  • Endtime
  • Ecosystems
  • Peace

AIDS & HIV & Coronamaatregelen

Bureau De Kreek werkt aan de aanpak van grootschalige corruptie in de AIDS-wetenschap. Gebleken is dat de wetenschap rond AIDS en de veronderstelde causale relatie met HIV gebaseerd is op corruptie van Amerikaanse wetenschappers die middels patenten op HIV-testen een eigenbelang hebben bij de wetenschappelijke conclusies. De grote AIDS-wetenschapper Robert Gallo bewees reeds in Science 224 van mei 1984 met zijn meetgegevens dat AIDS niet het causale gevolg is van HIV. Ook in verband met de Coronamaatregelen is het bedrog niet van de lucht.

BREIN

Bureau De Kreek werkt aan de aanpak van BREIN en de rechtens juiste uitleg van het auteursrecht in digitaal tijdperk. BREIN is in staat gebleken het auteursrecht opportunistisch in strijd met de auteurswet te handhaven. Het gevolg daarvan is bizarre uitspraken en vergaande beperkingen van de algemene rechten van gebruikers van entertainmentbestanden. Voorts concurreren de leden van BREIN middels BREIN oneerlijk met eerlijke autonome makers die niet zijn aangesloten bij de auteursrechtmonopolisten. Torrents en downloaden zijn niet illegaal.

Contact

Het heeft geen zin contact op te nemen met Bureau de Kreek indien u niet reeds cliënt bent. Cliënten en zij die het beroepshalve nodig hebben zijn bekend met de contactgegevens.

Digitalisering rechtsbedrijf

Bureau De Kreek ondersteunt de digitalisering van het rechtsbedrijf middels geavanceerde industriestandaard techniek die elke jurist op alle hardware hoort toe te passen om een veilig domein voor de beroepsgroep te verkrijgen. Bureau De Kreek loopt voorop met toepassing.

Terrorisme Nederlandse politiek

Bureau De Kreek werkt aan strafrechtelijke maatregelen in verband met terrorisme in de Nederlandse politiek. Daarover is reeds geprocedeerd. LJN:BH0496 LJN:BQ9001 LJN:AU9736 LJN:BO0198 LJN:BU8471. Dit terrorisme blijkt ouderwets de Nederlandse rechtsstaat in staat van 'Shok and Awe' geplaatst te hebben waardoor vervolging nog niet is bewerkstelligd.