Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home

De jeugdzorg

Bureau De Kreek werkt aan verbetering van de jeugdzorg. Daaronder tevens begrepen werk in het justitiele kader ten einde strafvervolging te verkrijgen van een en/of meerdere medewerkers van de jeugdzorg inclusief de raad voor de kinderbescherming in verband met bedrijfsmatige kinderhandel. Voorts draagt Bureau De Kreek middels loketjeugd.nl bij aan de transit in de jeugdzorg naar de lokale overheid en de eigenkracht.

Geert Wilders

Bureau De Kreek werkt aan maatregelen in het justitiële kader tegen Geert Wilders persoonlijk in verband met misdrijven tegen de veiligheid van de Staat. Eerder heeft Bureau De Kreek bij en tijdens het Wildersproces in 2011 pogingen gedaan Wilders aan te houden en vervolgd te krijgen voor andere misdrijven waarvoor hij toen is vrijgesproken. Thans is zijn misbruik van vrije meningsuiting en bijkomende gevaarzetting voor de veiligheid van de Staat en bondgenoten aan de strafrechter van de beklagkamer voorgelegd. Op het Goede Nieuws staat een verslag te lezen over het nieuwe beklag tegen Geert Wilders persoonlijk.

Terrorisme Nederlandse politiek

Bureau De Kreek werkt aan maatregelen in het justitiele kader tegen de terroristen in de Nederlandse politiek. Daarover is reeds geprocedeerd. LJN:BH0496 LJN:BQ9001 LJN:AU9736 LJN:BO0198 LJN:BU8471. Dit terrorisme blijkt ouderwets de Nederlandse rechtsstaat in staat van 'Shok and Awe' geplaatst te hebben waardoor burgers over de hele breedte van de rechtshulp te kampen hebben met rechters en raadsheren die strikt genomen in staat van arbeidsongeschikt zijn gebracht door politiek ambtsdragers.

 

BREIN

Bureau De Kreek werkt aan de aanpak van BREIN en de rechtens juiste uitleg van het auteursrecht in digitaal tijdperk. BREIN is in staat gebleken het auteursrecht opportunistisch in strijd met de auteurswet te handhaven. Het gevolg daarvan is bizarre uitspraken en vergaande beperkingen van de algemene rechten van gebruikers van entertainmentbestanden. Voorts concurreren de leden van BREIN middels BREIN oneerlijk met eerlijke autonome makers die niet zijn aangesloten bij de auteursrechtmonopolisten. Op www.breinpijn.nl Is te lezen hoe het anterecht in digitaal tijdperk uitgelegd hoort te worden: TPB is niet illegaal.

AIDS & HIV

Bureau De Kreek werkt aan de aanpak van grootschalige corruptie in de AIDS-wetenschap. Gebleken is dat de wetenschap rond AIDS en de veronderstelde causale relatie met HIV gebaseerd is op corruptie van enkele Amerikaanse wetenschappers die middels patenten op HIV-testen een eigenbelang hebben bij de wetenschappelijke conclusies. De grote AIDS-wetenschapper Robert Gallo bewees reeds in Science 224 van mei 1984 met zijn meetgegevens dat AIDS niet het causale gevolg is van HIV.

Digitalisering rechtsbedrijf

Bureau De Kreek ondersteunt de digitalisering van het rechtsbedrijf middels geavanceerde industriestandaard techniek die elke jurist op alle hardware hoort toe te passen om een veilig domein voor de beroepsgroep te verkrijgen. Bureau De Kreek loopt voorop met toepassing en adviseert alle juristen hetzelfde te doen. Bureau De Kreek maakt daarom graag reclame voor het Digitaal Juridisch Warenhuis. Precies wat de beroepsgroep nodig heeft.